MVU segmentā pieaug ticība apgrozījuma pieaugumam un gatavība ieguldīt biznesa attīstībā

2018. gadā Baltijas valstis bija starp visstraujāk augošajām ekonomikām Eiropā. Augot algām un iekšzemes patēriņam, arī mazo un vidējo uzņēmumu segmentā noskaņojums ir uzlabojies. SEB bankas veiktā aptauja liecina, ka visās trīs valstīs ir būtiski samazinājies pesimistiski noskaņoto MVU īpatsvars, kas tuvākajā nākotnē prognozē apgrozījuma kritumu, un ir pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas šogad plāno investēt sava biznesa attīstībā.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Lielākā daļa mazo un vidējo uzņēmumu savu biznesu ir fokusējuši uz vietējo tirgu. Straujais atalgojuma un iedzīvotāju pirktspējas pieaugums ir veicinājis arī iekšzemes patēriņu, ko neapšaubāmi ir sajutuši gan lielie, gan mazie uzņēmumi. Tomēr darba roku trūkumu ir aizvien skaudrāk jūtams arī MVU segmentā. Ar šo faktoru lielā mērā ir skaidrojams arī pieaugušais to uzņēmumu skaits, kas šogad plāno investēt savā biznesā. Liela daļa no šīm investīcijām būs vērstas uz produktivitātes palielināšanu, lai ar to pašu darbinieku skaitu varētu saražot lielākus apjomus.”

10% aptaujāto Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu sagaida, ka to apgrozījums šogad pieaugs par vairāk nekā 15%. 76% uzskata, ka to apgrozījums saglabāsies nemainīgs vai arī pieaugs līdz 15%, kamēr gadu iepriekš šādas prognozes bija 68% MVU. Savukārt pesimistu, kas plāno sava apgrozījuma kritumu, īpatsvars ir sarucis no 23% pērn līdz 14% šogad.

Līdzīgas tendences vērojamas arī kaimiņvalstīs. Igaunijā un Lietuvā apgrozījuma pieaugumu apmērā virs 15% šogad plāno attiecīgi 13% un 11% uzņēmumu. Vienlaikus, tikai 8% mazo un vidējo uzņēmumu Igaunijā un 12% Lietuvā atbildējuši, ka to apgrozījums šogad varētu samazināties. Gadu iepriekš pesimistu īpatsvars Igaunijā bija 28%, bet Lietuvā 20%.

Komentāri

comments

Patiesība vai Meli? Novērtē un lasi tālāk nākamajā lapā!

0 0
Lasīt visu autordarbu >

Dalies ar rakstu un izsaki savu viedokli.

Noteikti Tev Patiks

Close
Izmantojot šo saiti tu piekrīti cookies (cepumu) izvietošanai tavā iekārtā

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Aizvērt