Ievietot ziņuLai piekļūtu pie ziņu publiskošanas platformas, tev nepieciešams autorizēties personīgajā autora profilā. Rakstu ievietošana ir maksas pakalpojums. Tavas darbības tiks ierakstītas, un uzglabātas vismaz vienu gadu.


* Ievietotājām ziņām ir jābūt patiesām;
* Rakstu nav iespējams labot. Ja nepieciešams labot melnrakstu, viedojiet jaunu un lieko nodzēsiet!
* Nepatiesas, rupjas vai citādi aizskarošas ziņas tiks noņemtas no portāla bez iespējas uz līdzekļu atgriezšanu;
* Par ziņu saturu ir atbildīgs tās autors;
* Katra sesija par lietotāja darbībam tiek ierakstīta un var būt nodota izpildvarai noteiktajā kārtībā;
* Ja esiet iesniedzis kļūdainu ziņu, Jūs variet rakstīt mums Facebook vai lapā Kontakti;
* Autora un profila dzēšana notiek 30 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Pieprasot profila dzēšanu, tiks dzēsti visi raksti;
* Dzēšot rakstu, tas tiks noņemts no publiskās daļas un nebūs vairs atjaunojams. Ja vēlaties to ievietot atkārtoti, tas būs par maksu.
* Saturā drīkst izmantot HTML saturu, bet ja tiks traucēta lapas darbība, tad raksts var būt labots vai noņemts vispār.
* Script tagi ir aizliegti;
* Youtube vai Vimeo vai kādu citu video var ievietot ar iframe ko piedāva attiecīgā vietne;
* Piekerts.com Negarantē skatījumu daudzumu Jūsu ierakstam;
* Mūms ir spēcīgs SEO. Tas palīdzēs nakotnē rakstam būt populāram;
* Obligāti norādi linku uz savu vietni;


Close

Izmantojot šo saiti tu piekrīti cookies (cepumu) izvietošanai tavā iekārtā

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Aizvērt